xVRIESGOUDAEA Scarlet Fountain
Photo: Kent Jacobsson